Українські психологи для українців | Ukrajinští psychologové pro Ukrajince

Психологічна допомога Українцям

Чеський психологічний альянс за глобальні зміни об’єднує волонтерів (психологів та психотерапевтів) для надання психологічної допомоги Українцям, які проживають у Чехії, та тим, хто прибуває до Чехії як біженці.

  • Безкоштовні онлайн послуги (близько 5 сесій) безпосередньо для людей в Україні, якщо вони зацікавлені.
  • Безкоштовна пряма допомога або безкоштовна онлайн-допомога Українцям, які проживають в Чехії, або тим, хто біжить до Чехії, рятуючись від війни (кризове втручання або перший сеанс, подальша оплата за домовленістю)

Список цих добровольців та більш детальну інформацію можна знайти на сайті Альянсу за наступними посиланнями:

Наразі Альянс пропонує допомогу українських психологів, які працюють у Чехії (Прага). Контакти психологів та іншу інформацію можна знайти на сайті https://www.cpng.cz/l/ukrajinsti-psychologove-pro-ukrajince-nabidka-v-cestine-a-ukrajinstine/.

Psychologická pomoc Ukrajincům

Česká psychologická aliance pro globální změny sdružuje dobrovolníky (psychology a psychoterapeuty) poskytující psychologickou péči Ukrajincům žijícím v ČR a těm, kteří do ČR přicházejí jako uprchlíci.  

  • Online služby zdarma (cca 5 sezení) přímo lidem na Ukrajině, pokud o to budou mít zájem. 
  • Přímou pomoc zdarma či online pomoc zdarma Ukrajincům žijícím v ČR nebo těm, kteří do ČR utečou před válkou (krizové intervence či první sezení, dále úhrady dle domluvy)

Seznam těchto dobrovolníků a další informace naleznete na webových stránkách aliance pod těmito odkazy:

Aktuálně aliance nabízí pomoc ukrajinských psychologů, kteří působí v České republice (Praze). Kontakty na psychology a další informace naleznete na stránkách https://www.cpng.cz/l/ukrajinsti-psychologove-pro-ukrajince-nabidka-v-cestine-a-ukrajinstine/