Aktuální informace k jízdnému platné od 1.5.2022

Затверджена форма проїзду для українців – 5 днів безкоштовно в поїздах, автобусах та громадському транспорті на території ПІД з дня надання толерантної візи. Згодом вартість проїзду як у будь-якого громадянина Чехії.

Тільки ті українці, яким у перші дні кризи в Празі видали так званий тримісячний гостьовий квиток, зможуть користуватися ним у Празі до закінчення терміну його дії.

 

Schválená podoba cestování pro Ukrajince – 5 dní zdarma ve vlacích, autobusech i MHD na území PID ode dne udělení víza strpění. Následně již jízdné jako kterýkoli občan ČR.

Pouze ti Ukrajinci, kterým byla v prvních dnech krize na území Prahy vydána tzv. jízdenka pro hosta s tříměsíční platností, ji budou moci na území Prahy nadále využívat až do data vypršení její platnosti.