Důležité je hlásit změnu místa pobytu. Jak mám tyto změny hlásit Ministerstvu vnitra?

Pro ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a i dalších změn, mohou občané Ukrajiny využít tiskopis uvedený níže. Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra (NE na KACPU ani přes e-mail Ministerstva vnitra). Naše pracoviště jsou přetížená, prosím nenavštěvujte je v této záležitosti osobně.

 

Tiskopis pro elektronické vyplnění zde .

Tiskopis pro manuální vyplnění zde.