Kontakt

V tuto chvíli nemáme kapacity pro ubytování.

Volejte prosím pouze v případě, že se jedná o někoho již v Roztokách.

Kontakt: Laďka Jakobová, 773 594 267, ukrajina@roztoky.cz

Iniciativa Roztoky pomáhají

Jsme otevřený tým složený z aktivních lidí z místních neziskovek (zvl. Sdružení Roztoč), samospráv Roztok a Únětic, místních škol a dalších institucí a ze spousty dobrovolníků, kteří se částí svého volného času účastní a pomáhají současnou situaci řešit.

  • Koordinátorka za město Roztoky: Laďka Jakobová, tel. 773 593 267
  • Koordinátor za obec Únětice: Pavel Svoboda, svoboda@unetice.cz, 777 805 783
  • Hlavní koordinátorka iniciativy: Zuzana Šrůmová, zuzana.srumova@roztoc.cz, 777 852 195

Přehled jednotlivých týmů

Tenhle seznam prakticky nelze udržovat aktuální, berte ho tedy jako orientační a pokud možno se ani neciťte opomenuti, pokud toho spoustu děláte a nejste tu.

Ubytovací tým

Zprostředkovává ubytování

Daniela Pařízková, Laďka Jakobová, Ridina Ahmedová, Alena Theodora Dvořáková, Jana Belšánová, Kristyna Zavadilová, Maree Ilkivová, Emilie Trakalová

Provozní tým

Zjišťuje a řeší potřeby ubytovaných rodin

Kamila Jeřábková, Dita Votavová, Iva Ježková, Lenka Šimková, Zora Kožíšková, Jirka Černý, Lenka Krákorová, Pavel Sobek

Tým následné péče

Integrační aktivity, setkávání

Dita Votavová, Laďka Jakobová, Magdalena Marková, Ridina Ahmedová, Olga Rubešová a další

Školy a školky

Školy, školky, kurzy češtiny

Jana Burešová, Vlaďka Drdová, Olga Janoušková, Veronika Šporclová, Magdalena Marková, Ridina Ahmedová a další

Hmotná pomoc a sbírky

Humanitární sklad pro všechny v hmotné nouzi, sbírky věcí

Marie Kantorová (zásobování a vybavení „Šatníku“ / humanitárního skladu), Petra FarghaliTereza Kulhánková (shánění věcí), Anička Pokorná, Kristýna Ptáčková, Martina a Dan Boledovičovi, Jakub Rolc a další

Burza práce

Zprostředkovává práci a brigády lidem v nouzi

Kateřina Staníková, Olga Rubešová, Jana Červenková, Martina Ludvíková, Zdena Dobroučká, Darja a další

Infotým

Dává věci na web a jiná místa a dbá o to, aby bylo chaosu jen nutné minimum

Zuzana Šrůmová, Michaela Caislová, Lenka Frainšincová, Nadiia Kadynska, Michal Hadraba, Pavel Sobek, Jiří Snítil

CZ-UA Tandem

Páruje české a ukrajinské lidi a rodiny do dlouhodobého podpůrného vztahu

Karolína Šípalová, Jana Červenková, Alice Felkelová, Mirka Kuglerová

Terénní akademický tým

V hotelu Academic funguje přechodné ubytování rodin. Díky tomu, že tito lidé nemají „hostitelskou rodinu“, potřebují daleko větší support, v podstatě 1 celého terénního pracovníka na 25-30 lidí.

Jana Červenková, Dita Votavová, Petra Farghali, Daniela Pařízková

Logistický tým

Je jednoduše složený ze všech, kdo se přidali do whatsapp skupiny, kam poptávky po převezení něčeho někam dáváme.