Město Roztoky zakládá veřejnou sbírku

Město Roztoky vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc lidem u Ukrajiny prchajícím před válkou.
Můžete do ní snadno přispět – libovolnou částkou, jednorázově či si nastavit trvalý příkaz.

Na jaké účely mohou být peníze se sbírky použity?

  • Nákupy hygienických potřeb a jídla
  • Obědy pro děti
  • Placení terénních pracovníků a asistentů
    (lidé z UA potřebují pomoci postavit se na vlastní nohy. Asistence s vyřizovačkami na úřadech či nástupem do zaměstnání jim to umožní)
  • Psychologická a psychoterapeutická péče
  • Kurzy češtiny a náklady s nimi spojené (jako třeba nákup učebnic)

200 200 Kč

500 500 Kč

1000 1000 Kč


Převzato z www.roztoky.cz

Vyhlašujeme sbírku pro pomoc exulantům pobývajícím na území našeho města

Vážení spoluobčané,

v minulých týdnech jste se někteří tázali, kdy obec vyhlásí sbírku s výše uvedeným cílem. Trochu nám to trvalo. Omlouváme se za to, ale úřední šiml bohužel řehtá i v těchto krizových dnech. Dneškem sbírku vyhlašujeme. Její účel je jednoznačný – všestranná pomoc běžencům.

Pátým týdnem jsou v Roztokách lidé z Ukrajiny, pátým týdnem jim řada z Vás pomáhá. Mnoho spoluobčanů tak chce učinit právě finančním darem určeným konkrétně pro lidi žijící dnes v našem městě.

Záběr sbírky je v souladu s úředním rozhodnutím vydaným krajem na naši žádost širší. Prostředky, za to ručíme, jsou zúčtovatelné a budou využity jen pro potřebné. Využití je následně kontrolováno jak orgány obce, tak krajským úřadem.

Prostředky vybrané na speciální účet budou použity na poskytnutí potravin, stravování, léků uprchlíkům z Ukrajiny, možnost úhrady ubytovacích služeb, asistenčních služeb, dopravy exulantů a jejich doprovodu (např. k vyřizování úředních záležitostí), kurzů českého jazyka (úhrady lektorného), úhrady služeb psychologa či dalších služeb souvisejících s potřebami běženců, úhrady práce terénního pracovníka zajišťujícího potřeby exulantů.

Bankovní spojení je: 6148296319/0800.

Můžete přispívat jak přes QR kódy, s předdefinovanou částkou 200 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč, tak odesláním libovolné částky na uvedený účel.