Podmínky cesty na UA a zpět | Умови поїздки в Україну та назад

12) Potřebuji vycestovat z České republiky například kvůli pomoci svým blízkým. Bude to mít vliv na platnost přiznané dočasné ochrany? Vycestováním cizince z území České republiky dočasná ochrana nezaniká. Pokud Vám bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum – zvláštní vízum pro občany Ukrajiny, jste automaticky převeden do systému dočasné ochrany. Toto vízum může být ve formě razítka nebo štítku s kódem D/VS/U s vyznačeným počtem vstupů „00“ a je možné s ním cestovat mimo území České republiky, ale pouze v rámci schengenského prostoru a na území Ukrajiny. Ostatní cesty budou umožněny v mimořádných situacích s podmínkou doložení odůvodnění ohledně nutnosti vycestování (pracovní cesta, neodkladné lékařské úkony, péče o příbuzné) a předložením letenky nebo jízdenky. Pro cesty do zahraničí, které jsou nutné v rámci výkonu zaměstnání (řidiči kamionové / autobusové dopravy), je potřeba se prokázat pracovní smlouvou a dokladem o profesní způsobilosti. Ve všech případech platí, že pro vycestování musíte být držiteli platného cestovního dokladu.

12) Мені потрібно виїхати, наприклад, з Чехії, щоб допомогти своїм близьким. Чи вплине це на дію наданої тимчасової охорони​? Тимчасовий захист не припиняється коли іноземець покидає територію Чеської Республіки. Якщо вам надано спеціальну довгострокову візу з кодом D / VS / U – спеціальна віза для громадян України, Ви автоматично переводитеся в систему тимчасового захисту. За цією візою можна виїхати за межі території Чеської Республіки, але тільки в межах Шенгену та України, хоча в ній вказується кількість в’їздів «00». Інші поїздки за межі Шенгену будуть дозволені в надзвичайних ситуаціях за умови обґрунтування необхідності поїздки (відрядження, невідкладні медичні процедури, догляд за родичами) та пред’явлення авіаквитка або квитка. Для поїздок за кордон, які необхідні для виконання роботи (водії вантажівок/автобусів), необхідно підтвердити договором про працевлаштування та сертифікатом про професійну кваліфікацію. У будь-якому випадку для подорожі необхідно мати дійсний проїзний документ.

https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx