Stát přispěje penězi za ubytované Ukrajince. Požádat o dávku můžete od 11. dubna

Komu vznikne nárok na dávku

Solidární příspěvek je určený domácnostem, které ve svém soukromí bezplatně ubytují ukrajinské uprchlíky (osoby s dočasnou ochranou). Podmínkou je, aby toto ubytování v období kalendářního měsíce trvalo minimálně 16 po sobě jdoucích dnů.

Dávka je určena jen fyzickým osobám, které nemusí být vlastníkem nemovitosti, ve které ubytování poskytnou. Mohou být tedy i v nájmu.

Vláda dále stanovila, že v rámci poskytnutého ubytování musí být ubytovaným zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, prostor pro osobní hygienu a záchod a musí být zajištěn přístup k pitné vodě.

Kolik můžete získat a na jak dlouho

Příspěvek pro solidární domácnost bude činit 3000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, přičemž maximálně lze takto čerpat dávku na 4 ubytované osoby. Nejvíce tedy můžete za měsíc na solidárním příspěvku získat 12 000 Kč na jednu domácnost. Vláda nakonec maximální měsíční limit navýšila. Původně zvažovala měsíční hranici ve výši 9000 Kč.

Solidární příspěvek je zatím schválen na období březen až červen, bude možné jej vyplatit i zpětně, informoval server Měšec.cz Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Pozor: Nárok na dávku nevznikne, pokud je ubytování poskytnuto v ubytovacím zařízení.

Požádat o dávku budete moci i elektronicky

Příspěvek se bude poskytovat na základě podané žádosti po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží. Žádost musí obsahovat:

  • Identifikaci žadatele,
  • adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, a právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá,
  • identifikaci ubytovaných osob,
  • údaje o době poskytování ubytování,
  • čestné prohlášení žadatele, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně,
  • čestné prohlášení žadatele, že jsou splněny podmínky pro ubytování (prostor na odpočinek, přípravu stravy, osobní hygienu a záchod a přístup k pitné vodě).

Příspěvky budou vyplácet úřady práce převodem nebo poštovní poukázkou na území ČR, do ciziny se dávky posílat nebudou.

Ministerstvo práce chce umožnit lidem o dávku požádat i elektronicky. Na stejném místě, jako je už nyní možné požádat o humanitární dávku. Systém by pro účely podání žádosti o solidární příspěvek za březen měl být připraven ještě během první půlky dubna.

Nyní intenzivně pracujeme na tom, aby o solidární příspěvek bylo možné zažádat online a vše tedy vyřídit bez návštěvy úřadu. Adresa zůstane stejná, lidé tedy od 11. dubna budou moci příspěvek vyřídit na adrese davkyuk.mpsv.cz, podobně jak tomu nyní je v případě humanitární dávky“, řekl nám Augusta.

Příspěvek vám v očích státu příjem nezvedne

Vyplacený příspěvek nebudete muset danit a ani se jeho výše nebude zohledňovat při stanovení nároku na nepojistné dávky. Příspěvek tedy bude možné čerpat tak, abyste kvůli své dobré vůli nepřišli o jiné dávky. Pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách se totiž nebude považovat za příjem.